نگهداری تاسیسات ساختمان

نگهداری تاسیسات ساختمان – رازهای پیشگیری ازخرابی لوله کشی ساختمان
خرابی تاسیسات ساختمان یکی از مشکلات رایج است. تعمیرات تاسیسات به خصوص لوله کشی ساختمان علاوه بر هزینه ای که دارد باعث کلی دردسر هم میشود و یک جنگ اعصاب کامل به همراه دارد. خوشبختانه با انجام چند کار ساده میتوان از مشکلات کوچک تاسیسات ؛ پیش از آنکه دردسر ساز شوند، جلوگیری نمود. تعمیر شیر آبی که چکه میکند، تنظیم فشار آب و آماده سازی سیستم لوله کشی ساختمان برای هوای سرد کارهایی است که میتوان برای جلوگیری از خرابی تاسیسات ساختمان انجام داد.

تعمیر شیر آب خراب
شیر آب خراب میتواند مبلغ زیادی به قبض آب ساختمان اضافه کند و اگر به موقع تعمیر نشود میتواند نتایج بدتری نیز به همراه داشته باشد. اگر شیر آب خراب را به موقع تعمیر نکنید در دراز مدت به کل تاسیسات ساختمان آسیب خواهد رسید. برای پیشگیری از هزینه های اضافی به صورت مرتب شیرهای آب را بررسی کنید و در صورتی که متوجه خرابی شیر شدید به موقع آن را تعمیر کنید. تشخیص شیر آب خراب کار سختی نیست، اگر زمانی که شیر به صورت کامل بسته است آب چکه میکند باید به فکر تعمیر شیر باشید.

Premium Joomla Templates